Onderzoek Universiteit Maastricht: obesitas gedragsprobleem

Uit wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan dat obesitas vooral een gedragsprobleem is. Uit het onderzoek kwam naar voren dat mensen met obesitas hun voedingspaytroon niet onder controle hebben en impulsief en uiterst gevoelig zijn voor snelle beloningen. Verder houden ze van vet eten met veel calorieën. Met andere woorden, ze hebben zichzelf minder goed onder controle.

Obesitas zit vaak ’tussen de oren’

Het goede nieuws is echter dat ook uit het onderzoek bleek dat therapeuten het eetgedrag zouden kunnen veranderen. Dat het dus niet een kwestie is die is voorbehouden aan artsen en diëtisten. Tot op heden erkent de medische wereld obesitas echter niet als iets wat ’tussen de oren’ zit. Terwijl ongeveer de helft van de mensen die er last van hebben depressieve klachten heeft en deze gemoedstoestand het overeten verergert.

Obesitas en NLP

Weer een stukje wetenschappelijk bewijs van wat ik in de praktijk allang heb vastgesteld. Ook obesitas kun je met NLP en hypnose prima en doeltreffend te lijf!

Pin It on Pinterest